Studie

V rámci studií proveditelnosti vyhledáváme optimální technické i ekonomické řešení sloužící jako podklady k rozhodování o variantách dalšího vývoje přípravy záměru a samotného projektu energetického hospodářství zákazníka.