Inženýrská činnost

Obstarání stanovisek dotčených orgánů a subjektů.

Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně potřebných dokumentů (rozptylové a hlukové studie, pevnostní výpočty, apod.)
Zajištění odborného dozoru – autorského nebo technického při realizaci stavby