Služby

Zajišťujeme všechny stupně dokumentace, od studií proveditelnosti přes dokumentaci pro územní a stavební řízení, projekty pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele po dokumentace skutečného provedení stavby.

Mimo projektové práce zajišťujeme pro své zákazníky veškerou inženýrskou činnost.

Studie – v oblasti zásobování teplem, větrání, chlazení a klimatizace