Zpracování energetických a odborných posudků

Zpracováváme energetické posudky pro potřeby dotací, především z programů SFŽP – zpracujeme dokumentaci včetně odborného posudku a kompletní žádosti dle požadavku fondu vč. zajištění kompletní komunikace se SFŽP.